Finanse
Finanse
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Nieruchomości
Nieruchomości
Slide 1
Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Jesteśmy źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. Posiadamy własny kodeks dobrych praktyk, zwracamy uwagę na ESG.

Slide 2
Razem tworzymy postęp

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem tworzymy postęp.

Slide 3
Synergia kancelaryjna

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Napisz

biuro@effectiveadvisor.pl

Zadzwoń

(+48) 785 474 107

Godziny pracy

10:00 - 18:00

Strona główna » Konsulting

Konsulting

Nasze doświadczenie. Twój zysk!

• Skorzystaj z usług kancelarii wyspecjalizowanej w sprawach finansowo-gospodarczych 

• Nasi eksperci mają nie tylko wykształcenie prawnicze, lecz również ekonomiczne, finansowe i zarządcze

• Kontakt z klientem jest realizowany zarówno przez sekretariat, jak również konsultanta prowadzącego postępowanie

• Gwarantujemy indywidualne podejście i życzliwość ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACE

Napisz do nas a przydzielony konsultant postara się kompleksowo omówić z Tobą rozwiązanie problemu
 • Odszkodowania

 • Restrukturyzacja
  przedsiębiorstw

 • Upadłość
  konsumencka

 • Kredyty
  frankowe

 • Optymalizacja
  podatkowa

 • Dotacje
  unijne

Kancelaria Effective Advisor zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym i sądem. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

Rozwój technologiczny i wzrost działalności ludzkiej prowadzi do coraz większej liczby nieszczęśliwych wypadków; pojawiają się nowe rodzaje odpowiedzialności jak te za wybuch elektrowni atomowej czy kolizję z hulajnogą elektryczną. W tak złożonym świecie, gdzie możliwe jest utrata dochodów w wyniku jednego podpisu rządu (vide: zamknięcie galerii handlowych, piątka dla zwierząt),  potrzebna jest jeszcze silniejsze wsparcie ze strony prawników do chronienia interesów jednostek i praworządności jako systemu. Kancelaria Effective Advisor, wychodząc na przeciw społeczno-gospodarczym problemom, zauważa ogromną rolę dla funkcjonowania całej gospodarki w walce o odszkodowania. Prowadzimy sprawy zarówno w zakresie dochodzenia odszkodowania od sprawcy, jak również od ubezpieczalni zobowiązanej przez zawarcie umowy ubezpieczeniowej do wypłaty ubezpieczenia w przypadku zniszczenia się ściśle określonych sytuacji losowych. Postępowanie może dotyczyć nawet spraw sprzed 20 lat!

 

Przy podjęciu decyzji o wyborze pełnomocnika do prowadzenia sprawy należy pamiętać, że proces dochodzenia odszkodowania jest bardzo złożony i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, energii, a w szczególności wiedzy prawniczej. Nagminną praktyką sądową jest wykorzystywanie niewiedzy przez ubezpieczalnie w celu wypłacenia niewspółmiernego do szkody odszkodowania. Kwestie związane ze szkodą takie jak: odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, udokumentowanie i sprecyzowanie roszczeń mogą zadecydować o odszkodowaniu.Powierzenie sprawy profesjonalnym pełnomocnikom jest również komfortem psychicznym, nie tylko ze względu na to, że bierzemy na siebie cały ciężar prowadzonego postępowania, lecz również tak po ludzku, potrafimy zrozumieć poszkodowanego i dać należne sparcie psychologiczne, przez co usługa ma charakter kompleksowy i pozwala szybciej ułożyć sobie sprawy życiowe. 

Odszkodowania jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu z tytułu poniesionej szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła bądź od podmiotu, który ponosi za tę osobę odpowiedzialność z mocy prawa bądź na podstawie umowy. Odszkodowanie może przyjąć różną formę – w zależności od decyzji osoby pokrzywdzonej:

 • rekompensaty pieniężnej,

 • przywrócenia stanu istniejącego przed zdarzeniem.

Kiedy dochodzi do wypłaty świadczenia?

Obowiązek wypłaty powstaje na skutek zaistnienia tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej lub odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej. Przesłankami do ich powstania jest:

 • zaistnienie szkody;

 • istnienie przepisów prawnych, wyznaczających obowiązek naprawienia szkody;

 • istnienie związku przyczynowo-skutkowego między szkodą a zdarzeniem, które do niej doprowadziło.

Jaki jest cel świadczenia?

Głównym celem odszkodowania jest spełnienie funkcji kompensacyjnej. Świadczenie powinno wyrównać straty i szkody, które powstały u poszkodowanego w wyniku zdarzenia. Wobec powyższego wysokość odszkodowania, co do zasady musi odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody. Oznacza to, że świadczenie nie może być ani wyższe, ani niższe od szacunkowej wartości straty. Dopuszczalne jest obniżenie wysokości należności, w sytuacji:

 • gdy poszkodowany przyczynił się do zaistnienia zdarzenia bądź zwiększenia szkody powstałej w wyniku zdarzenia;

 • gdy stan majątkowy poszkodowanego bądź osoby odpowiedzialnej za szkodę – przez wzgląd na zasady współżycia społecznego – wymaga obniżenia.

Za co przysługuje odszkodowanie?

Błędnym twierdzeniem jest przekonanie o tym, że świadczenie przysługuje tylko z tytułu strat rzeczywistych, do których zalicza się w dużym uproszczeniu poniesione szkody na zdrowiu lub mieniu. Mogą być to m.in. koszty naprawy pojazdu, koszty leczenia, itp. Roszczenie może być wysunięte także z tytułu utraconych korzyści. Są to szkody, które mogą zaistnieć w przypadku, gdy osoba poszkodowana np. nie będzie mogła wykonać płatnej usługi i utraci przez to możliwość zarobku.

Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje także szkoda osobowa, która odbija się na codziennym życiu oraz psychice. Szkody mogą być naruszone także w odniesieniu do wolności, wizerunku, swobody sumienia, nietykalności, czy tajemnicy korespondencji. Osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania za straty moralne.

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje u nas nie tylko restrukturyzacji sensu stricto wyrażonej w ustawie (postępowanie restrukturyzacyjne, uproszczone, sanacyjne, pre-park, układowe) swoim zakresem obejmuje również usługi consultingowe wspomagające proces "uzdrowienia przedsiębiorstwa" m.in  doradztwo strategiczne, doradztwo zarządcze, pozyskiwanie finansów z rynku finansowego lub dotacji unijnych, pośrednictwo w sprzedaży zorganizowanej cz. przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych,  pomoc prawną (wzory umów, windykacja należności, prawo pracy).

Bardzo często rozwój biznesu wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków na implementację działań inwestycyjnych. Pomagamy zdobyć środki na rozwój firmy na preferencyjnych lub rynkowych warunkach, tak by przygotowane plany miały szanse realizacji i zakończyły się sukcesem. Nasz doradca restrukturyzacyjny wspiera klientów w sprawnym przeprowadzeniu procesów przekształceniowych.

Podejmowane przez nas zadania obejmują:

 • Przygotowanie biznesplanów
 • Przygotowanie analizy ekonomiczno-prawnej prowadzonych przedsiębiorstw
 • Opracowanie wniosków o preferencyjne kredyty inwestycyjne (oprocentowanie 0,94% – 3,00%)
 • Sporządzanie wniosków o dotacje unijne
 • Restrukturyzacja zadłużenia oraz przygotowywania programów optymalizacji kosztów
 • Dostosowanie formy działalności i pomoc prawna (przekształcenie działalności, zakładanie z o. o. i innych spółek prawa handlowego, dostosowanie formy działalności do potrzeb biznesu, stała obsługa spółek)
 • Pomoc w zdobywaniu partnerów i kontrahentów zagranicznych
 • oferujemy pomoc prawną związaną z wzorem umów (np. umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, umowy najmu lokalu)

 • doradzamy i reprezentujemy strony w związku z windykacją należności

 •  doradzamy w zakresie prawa pracy,

 

Parafrazując H. Forda w życiu nie ma porażek, jest tylko informacja zwrotna, że to co robisz, nie działa i trzeba zacząć od nowa... tylko, że lepiej wprowadzając odpowiednie zmiany.  Upadłość konsumencka jest drugą szansą w dążeniu do sukcesu, do którego - zgodnie z poglądami góry biznesu - droga  "jest kręta i trzeba zaczynać wiele razy zanim się uda" . Sam Edison odkrył 1000 sposób na żarówki... które nie świeciły. 

W życiu często zdarzają się sytuacje losowe, niezależnie od nas, prowadzące do powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Z takimi wyzwaniami musi sobie radzić w Polsce coraz więcej osób i firm, w obliczu pogorszenia warunków gospodarczych. Bardzo często ogłoszenie upadłości lub skuteczne zrestrukturyzowanie firmy pozostaje jedynym rozwiązaniem dającym „drugą szansę”. W Kancelarii Effective Advisor podchodzimy do zagadnienia finansów gospodarstw domowych w sposób kompleksowy. Analizując sytuację życiową, powody, które doprowadziły do niewypłacalności, zwracamy uwagę na to, że zdarza się to również najlepszym i z tej sytuacji, podobnie jak pisał H. Ford "trzeba zacząć jeszcze raz... tylko, że mądrzej" wyciągając odpowiednie wnioski. Przeważnie, pomijając nałogi, jest to wina systemu prawnego lub gospodarczego, którego efektem jest redukcja miejsc pracy, wahania kursów walut, niesprawiedliwe prawo. W odpowiedzi na potrzeby rynku, realizując misję społeczną i odpowiedzialny biznes, wychodzimy na przeciw skutkom dotykającym jednostki. W odróżnieniu od konkurencyjnych firm, potrafimy zauważyć inne rozwiązania (dotacje unijne, odszkodowania, kredyty bez BIK, KRD, pożyczki) i doradzić jeśli sytuacja majątkowa i perspektywy pozwalają przypuszczać, że jest szansa na wyjście z impasu w alternatywny sposób.  

Świadczymy fachową obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gwarantujemy osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy.

Z naszej usługi może skorzystać osoba spełniająca wszystkie przesłanki pozytywne i negatywne do ogłoszenia upadłości. Po pierwsze: dłużnik stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie jest wstanie regulować swoich zobowiązań. Po drugie, Sąd ma prawo do oddalenia wniosku o upadłość, gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

 • prowadzono postępowanie upadłościowego względem dłużnika i zostało ono umorzone
 • dłużnik nie realizował ustalonego planu spłat wierzytelności
 • dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie bankructwo ma według przepisów miał takowy obowiązek
 • czynności prawne wykonywane przez dłużnika były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli

W znowelizowanej ustawie, upadłość mogą ogłosić nawet podmioty, które były przedsiębiorcami, prezesami spółek kapitałowych czy wpadły w problemy finansowe umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (jednak w ich przypadku oddłużenie będzie wymagało spełnienia dodatkowej przesłanki: względów słuszność lub względów humanitarnych). 

Ze względu na przestronną działalność kancelarii Effective Advisor i liczne kontakty biznesowe, w swoich działaniach możemy wesprzeć upadłego w skorzystania z tzw. "pre-pack" (tj. możliwości zatwierdzenia przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości), w ten sposób, że możemy skojarzyć go z określonym kupcem (np. nabywcą nieruchomości) przeważnie powyżej kwoty otrzymywanej od syndyka. 

 

Za pośrednictwem formularza, maila lub telefonicznie osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie możliwie najdokładniejszego opisu sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują, podania wykonywanego zawodu, zarobków, oraz wszelkich informacji, które uważają, że mogą być przedmiotowo istotne do przeanalizowania czy zachodzi potrzeba skorzystania z uprawnienia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy jednak są alternatywne rozwiązania. Przyjmujemy, że upadłość jest ostatecznością. 

Przebieg postępowania upadłościowego inicjowany jest przez złożenie wniosku do którego należy dołączyć następne dokumenty: opisać historię swojego zadłużenia oraz sytuację materialną i osobistą. W tym celu należy załączyć do wniosku szereg dokumentów, w tym:- umowy pożyczek,- wypowiedzenia umów pożyczek,- pisma od komorników w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,- dokument poświadczający otrzymywane dochody, np. umowa o pracę,- w przypadku choroby – dokumentacja medyczna. Wniosek jest sporządzany przez naszą kancelarie na podstawie w/w dokumentów. Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa średnio 2-3 miesiące. Natomiast długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od stopnia zawinienia: okres do 3 lat odnosi się do dłużników, którzych niewypłacalność jest niezawiniona (na skutek choroby, niedobrowolnego zwolnienia z pracy, spadek dochodów z działalności gospodarczej wskutek koronawirusa), zaś termin do 7lat przysługuje osobą, które zdaniem sądu doprowadziły do swojej  niewypłacalności umyślnie lub wskutek  rażącego niedbalstwa. Przez okres określony okres przez sąd upadły będzie zobowiązany do uiszczania określonych kwot na rzecz wierzycieli. Po jego upływie, przy stosowaniu się do planu, reszta długu zostanie oddłużona, z wyłączniem długów, które ze swojej istoty nie podlegają umorzeniu (np. Zobowiązania podatkowe, długi alimentacyjne). 

Na koszt upadłości konsumenckiej składa się koszty procesowe (30 pln), jak również honorarium naszej kancelarii, które ustalane jest co do zasady indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wielości wierzycieli, czy wysokości zadłużenia.

 

Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 200 zł.

Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 2800 zł

Cena za reprezentację w sądzie wynosi od 500 zł,

Cena za reprezentację przed syndykiem wynosi od 1800 zł.

Cena za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 2% lub wszystko powyżej ustalonej kwoty

Cena za pośrednictwo  w sprzedaży ruchomości ustalana jest indywidualnie.

Nawarstwiający się problem braku odpowiedniej regulacji prawnej kredytów zaciąganych w innych walutach doprowadził do eksplozji spraw sądowych z poszkodowanymi konsumentami, czego skutkiem był korzystny wyrok z października 2019r wydany przez ETS uprawniający sądy do anulowania fragmentów umów kredytów gdy warunki dotyczące różnic kursowych  uzna nieuczciwe, a także  możliwość unieważnienia umowy kredytów frankowych w przypadku, gdy jest oparta o niedozwolone klauzule.

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. CHF) to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo- odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo- odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty) zgodnie z tabelą kursów obowiązujących w banku.

W praktyce bank wypłaca kredytobiorcom kredyt w złotych polskich, w tej samej walucie odbywa się ich spłata. Kwota kredytu zostaje we wniosku kredytowym wskazana również w złotych polskich. Sama kwota kredytu zostaje w umowie określona także w złotych polskich. Raty kredytów podlegające spłacie wyrażone zostały w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytów pobierane były z rachunku bankowego wskazanego w umowie.

 

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom z sektora finansowego, w szczególności bankom.  Zajmujemy się rzekomymi kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych jak i denominowanych, umowami aktualnie obowiązującymi oraz umowami spłaconymi, a także wypowiedzianymi. Dochodzimy unieważnienia umów, jak również zwrotu w postaci gotówki oraz zmniejszamy saldo zadłużenia (tzw. odfrankowienie).

Analiza umowy frankowej oraz wycena sprawy zawsze jest bezpłatna. 

Najczęściej stosowany przez nas system rozliczeń w sporach z zakresu szeroko rozumianej problematyki kredytów frankowych, to system succes fee – obejmujący podstawową stawkę ryczałtową oraz dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego zakończenia sprawy.

Klient kancelarii ma możliwość wybrać formę rozliczenia (wyższa opłata na początek lub wyższa opłata za sukces). Prowadzimy wyłącznie sprawy w których wierzymy w końcowy sukces. Wedle naszego rozpoznania oferta kancelarii jest konkurencyjna w stosunku do ofert inny podmiotów działających na rynku.

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Planowanie może dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT). Opłaty związane z bieżącą działalnością firmy oraz podatki od uzyskiwanego dochodu to często ogromne obciążenie dla budżetu. Na szczęście, dzięki optymalizacji podatkowej, można wygenerować znaczne oszczędności, a przy tym mądrze zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Oprócz usług mających na celu optymalizacji podatkowej żywo uczestniczymy w procesie odzyskiwania podatku nadpłaconego nad należnym od postępowania administracyjnego po sądowoadministracyjne. 

Optymalizacja podatkowa świadczona przez TAX SAFE to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Usługi podatkowe świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi przez naszą firmę z licencją Ministra Finansów. Przede wszystkim przy optymalizacji podatkowej mamy na uwadze dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności, wprowadzenie oszczędnych struktur i metod finansowania działalności a także ulepszenie procedur kontrolnych i ciągłe doskonalenie metod zarządzania każdym biznesem. Do naszych zadań należy: dokonywanie zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego m.in. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, zmiana formy opodatkowania podatnika VAT itp., wszystkie czynności uprzednio przeanalizowane i zaakceptowane rozwiązania optymalizacji finansowej przez Państwa.

Czemu warto wziąć pod uwagę optymalizację podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT czy regulacje prawne związane ze świadczeniami ZUS zmieniają się dynamicznie. Wymaga to stałego nadzorowania, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Prowadzenie działalności – w jakiekolwiek branży – wiąże się z licznymi zobowiązaniami dotyczącymi podatków. Wobec tego przedsiębiorcy powinni z jednej strony – pracować nas rozwojem własnej działalności, z drugiej strony – muszą mieć na uwadze aktualne zobowiązania podatkowe. Czy muszą jednak stale śledzić zmiany? Nie ma takiej konieczności, ponieważ każda firma może skorzystać z optymalizacji podatkowej świadczonej przez  nasze biuro rachunkowe.

Jednorazowy koszt za analizę dokumentów pod kątem optymalizacji podatkowej i kosztowej to 500 zł netto. W ramach tej opłaty analizujemy strukturę firmy pod kątem poniesionych kosztów oraz płacenia podatków. Korzystając z naszych rozwiązań w zależności od wielkości przychodów nasze wynagrodzenie to jedynie 10 – 15 % od tego ile udało nam się zaoszczędzić.

 

Stałe doradztwo podatkowe realizujemy głównie w formie stałej współpracy poprzez wykupiony abonament, który opłaca się z oszczędności optymalizacji podatkowej i kosztowej. Pomagamy rozwiązywać problemy nurtujące naszych Klientów, udzielamy interpretacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych, pomagamy w analizowaniu umów właśnie z punktu widzenia skutków podatkowych. Ponadto pomagamy w optymalizowaniu podatkowej koncepcji przeprowadzenia działań w kwestii zamierzonych działań gospodarczych. Możemy zaoferować:

 • szybkie i terminowe realizowanie zleceń,
 • łatwy kontakt z przedstawicielami naszego biura,
 • stałą oraz bieżącą informację o orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów,
 • dostęp 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu do informacji o własnej działalności i zobowiązaniach podatkowych.

Od 1 maja 2014r.  Polska jest członkiem prestiżowego projektu Unia Europejskiego, do którego z dużym entuzjazmem aplikują kolejne europejskie państwa; ten niepodważalny fakt również wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rozwój osobisty obywateli, badań naukowych i innowacji, którzy z powodzeniem mogą starać się o finansowanie ze środków wspólnoty na realizacje swoich celów przy relatywnie niskim zaangażowaniu państwa. Kancelaria Effective Advisor z nieposkromioną radością ma zaszczyt wesprzeć swoim piórem zainteresowane osoby pozyskaniem środków przez swe doradztwo i fachowe wypełnienie wniosków zgodnie z lege artis. 

 

Możliwość skorzystania z funduszy unijnych to szansa dla wielu firm, organizacji, inicjatyw, które nie mają wystarczających środków finansowych. To nowe możliwości ułatwiające życie, dające realną szansę na rozwój! Co najważniejsze, z funduszy unijnych może korzystać każda osoba. Żeby jednak mieć szansę na takie dofinansowanie, powinniśmy skorzystać z pomocy Kancelarii Effective Advisors, która zapewnia skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych. Zapraszamy do współpracy!

 

Pozyskujemy dotacje unijne dla biznesu, sektora edukacji i szkolnictwa, jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych, na inwestycje, badania i rozwój, ochronę własności intelektualnej, targi i misje gospodarcze, usługi doradcze, szkoleniowe i edukacyjne.

 

W ramach ANALIZY POTENCJAŁU

 
 • zbadamy Twoje potrzeby rozwojowe
 • zweryfikujemy dostępne źródła finansowania
 • ocenimy szanse Twojej Organizacji na pozyskanie dofinansowania.

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE na lata 2014-2020 wyznacza „Strategia Europa 2020”, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Kluczowym priorytetem jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane są prace badawcze i rozwojowe (wraz ze stworzeniem prototypu), a także projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenia do produkcji wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie bądź rozbudowę Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

Zainwestuj w fotowoltaikę!


• Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta
• Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem.
• Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów
• Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu
• Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji
• Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

Formularz zgłoszeniowy

  Porównywać