Finanse
Finanse
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Nieruchomości
Nieruchomości
Slide 1
Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Jesteśmy źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. Posiadamy własny kodeks dobrych praktyk, zwracamy uwagę na ESG.

Slide 2
Razem tworzymy postęp

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem tworzymy postęp.

Slide 3
Synergia kancelaryjna

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Napisz

biuro@effectiveadvisor.pl

Zadzwoń

(+48) 785 474 107

Godziny pracy

10:00 - 18:00

Strona główna » Finanse » Leasing

Leasing

Newsletter

Zapisz się na naszą listę mailingową i otrzymaj wartościowy prezent!

Raport Effective Advisor

Perspektywy na rynku nieruchomości 2021

Jak koronawirus wpłynął na ceny nieruchomości w Polsce? Czy zmienił preferencje inwestycyjne Polaków?  Czego możemy się spodziewać po rynku?  Jakie są obecnie trendy związane z nieruchomościami?  Co to jest ESG i w jaki sposób wywiera wpływ na nasze nieruchomości?

 

Odpowiedź na te i na inne pytania znajdą w naszym raporcie o rynku nieruchomości. Zastrzegamy, że nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej ani usługi doradztwa finansowego. 

 • pewność właściwego wyboru – na bieżąco monitorujemy rynek finansowy, dzięki czemu dobrze znamy jego często zmieniające się oferty i możemy dobrać ją idealnie pod potrzeby klienta, co sprawia, że klient ma rozwiązanie skrojone na miarę. Co więcej, potrafimy zasygnalizować rozwiązania poza finansowe, jeśli są opłacalniejsze dla klienta i przynoszą podobny skutek.
 • oszczędność czasu i wygodę – decydując się na złożenie wniosków do kilku banków jednocześnie, współpracujesz cały czas z jednym doradcą finansowym, który pilnuje Twoich spraw,
 • poczucie bezpieczeństwa – masz przy sobie doświadczonego doradcę, który poprowadzi Cię przez cały proces kredytowy i na bieżąco wyjaśni rodzące się pytania,
 • dostęp do szerokiej wiedzy opartej na naszym wieloletnim doświadczeniu a także praktycznych wskazówek dotyczących zaciągania kredytów,
 • ograniczenie formalności do minimum – wszystkie możliwe kwestie, w których możemy Cię odciążyć, jak np. współpraca z deweloperem czy notariuszem, weźmiemy na siebie

Nie, nasi eksperci kredytowi są niezależni i bardzo cenimy sobie tą cechę w pracy. Oznacza to, że nie faworyzujemy żadnego z banków. Klient ma od nas informacje o wszystkich ofertach kredytowych na rynku. Współpracujemy z blisko 100 instytucji finansowych, przez co możemy skroić rozwiązania do charakteru Twoich celów, uwzględniając takie parametry jak czas, wysokość raty, korzystne oprocentowanie. Dzięki naszej wiedzy nie obniża sobie scoringu przez puste zapytania w bankach, gdzie nie ma szans na uzyskanie kredytu.

Co do zasady usługa doradztwa finansowego jest bezpłatna, za wyjątkiem czynności wykonywanych poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient winien ponieść koszt dojazdu doradcy, w kwocie 100 zł.  

 • jesteśmy całkowicie niezależni od podmiotów finansowych kapitałowo oraz osobowo
 • W swojej ofercie posiadamy produkty ponad 100 instytucji finansowych
 • Reprezentujemy interesy klienta, aby znaleźć dla niego najkorzystniejsze rozwiązanie finansowe
 • Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem.
 • Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu
 • Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji - nasi klienci pochodzą głównie z rekomendacji
 • Łączymy z sobą środowiska prawne oraz finansowe. Dzięki wykorzystaniu potencjału instrumentów finansowych oraz rozwiązań prawnych mających na celu poprawę systuacje gospodarczą naszych klientów, zarówno biznesowych, jak również indywidualnych. Synergia kancelaryjna jest rozwinięciem misji przedsiębiorstwa do kompleksowego zaspokojania potrzeb naszych klientów. Efektem jest multiplikacja rozwiązań potrzeb naszych klientów. 

  Effective Advisor

  Nasza działalnośc koncentruje się na długoterminowym, przekrojowym i przede wszystkim zorientowanym na Klienta doradztwie finansowym i prawnym: klientów indywidualnych lub klientów biznesowych. Dzięki naszej współpracy z ponad 100 wiodącymi na rynku partnerami produktowymi zapewniamy naszym Klientom najwyższej klasy rozwiązania finansowe i prawne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

  Popraw z nami swoje finanse!

  • Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego
  • Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta
  • Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem.
  • Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów
  • Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu
  • Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji
  • Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów

  Formularz zgłoszeniowy

   Strona główna » Finanse » Leasing

   Leasing

   Co to jest leasing?

   Leasing często przedstawiany jest jako alternatywa dla pozyskania finansowania dla kredytów oraz pożyczek. Już Arystoteles mówił, iż „bogactwo polega bardziej na używaniu, niż posiadaniu”.Chociaż umowa leasingu wykształciła się dopiero w latach 50 XX wieku w USA, początków możemy jej szukać wcześniej w umowach zakupu na raty, czy umowy dzierżawy.

   Jaka jest historia leasingu?

   Od początku lat 90 rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce,  powstawały dziesiątki przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem, niezależnie od banków, zwłaszcza pomogły tu firmy “joint venture” czyli firmy z zagranicznym kapitałem, zwolnione przez okres 3 lat od płacenia podatku dochodowego. Początkowo umowa była nienazwana, często przypominała bardziej najem.

   Gdzie jest uregulowany?

   Dzisiaj sytuacja jest uregulowana– 2000r umowa leasingu  została uregulowana w Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego. Z analizy przepisów prawa materialnego można zrekonstruować cechy leasingu, wskazujące, że leasing to umowa cywilnoprawna, nazwana zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do dzierżawy. Polega na tym, że firma leasingowa nabywa określoną rzecz i oddaje daną rzecz w użytkowanie lub użytkowanie i możliwość pobierania pożytków leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony, pod rygorem nieważności na piśmie. 

   Przedmiotem umowy leasingu mogą być rzeczy. W praktyce gospodarczej najczęściej są to pojazdy mechaniczne. Nasi partnerzy finansują jednak znacznie więcej: nieruchomości, sprzęt medyczny, komputery, maszyny, samoloty, jachty, a także, nieco wbrew literalnemu brzmieniu, “zorganizowane części przedsiębiorstwa”, tj. franczyzy (które posiadają często elementy rzeczowe jak maszyny, urządzenia, biuro, ale również w ich skład wchodzą dobra niematerialne).

   Jakie są rodzaje leasingu?

   Istnieje wiele rodzajów leasingu. Różnią się one w zależności od tego, co jest przedmiotem leasingu, a także tego, jak skonstruowana jest umowa, kto może być jej stroną oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu.

   Leasing finansowy (kapitałowy) a leasing operacyjny (bieżący)

   W wariancie finansowym przedmiot leasingu, np. samochód, wliczany jest do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca weźmie samochód w leasing finansowy, zobowiązany jest do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Od tej pory do jego obowiązków będzie należeć również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i serwisowanie danej rzeczy.

   Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty, chociaż leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, jako że całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość przedmiotu. W tym wariancie leasingodawca musi zapłacić VAT w całości już przy podpisywaniu umowy. Leasing operacyjny jest częściej wybieraną opcją, bardziej przypominającą wynajem. Przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, może on również dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Łączna kwota wypłacona przez leasingobiorcę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup. VAT płacony jest w ratach.

   Jak wygląda umowa Leasingu w przepisach prawa Podatkowego?

   Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17a) oraz osób fizycznych (art. 23a) umowa leasingu musi spełniać następujące kryteria.

   • leasing zawarty  na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
   • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

   Podatek dochodowy  – Leasing Operacyjny i Finansowy

   Leasing operacyjny – występuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć następujące wydatki np. jak :

   • czynsz inicjalny,
   • rata leasingowa,
   • opłaty manipulacyjne
   • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie).

   Leasing finansowy –  również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

   • raty leasingowe (jedynie w części odsetkowej),
   • odpisy amortyzacyjne (dokonywane według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu, który jest w leasingu),
   • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp).

   Korzyści z podpisania umowy leasingowej

   Korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa) pozwalają Korzystającemu (leasingobiorcy) osiągnąć oszczędności na podatku dochodowym, które powodują, że faktyczne koszty poniesione przez Korzystającego (leasingobiorcę) w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu – Finansujący (leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych.leasing oferta

   Wykupienie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu traktuje się u Korzystającego (leasingobiorcy) jako zakup inwestycyjny. Korzystający (leasingobiorca) może wliczyć go w koszty uzyskania przychodu jedynie jeżeli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł, w przeciwnym wypadku Korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. leasing oferta 

   Spłata wartości przedmiotu leasingu w ratach wynagrodzenia, następuje szybciej niż to wynika z normatywnego zużycia (amortyzacji).

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Porównywać